Tư vấn dành cho các đối tác quốc tế

Hệ thống dạy nghề và đào tạo nâng cao của Đức có thể đảm bảo nguồn thế hệ nhân sự quản lý kế tiếp cho các doanh nghiệp trong những năm tiếp theo. Đào tạo nghề theo định hướng thực hành mang lại cơ hội lớn cho nền kinh tế của các quốc gia khác. Chúng tôi luôn sẵn lòng tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm lâu năm và trình độ năng lực cao vốn có của mình trong quá trình dạy nghề và đào tạo nâng cao và tư vấn toàn diện về các lĩnh vực sau:

  • Tư vấn và chuyển giao kiến thức cho các cơ sở IHK quốc tế (chủ yếu tại Trung Quốc)
  • Tư vấn về hệ thống đào tạo song hành (chủ yếu tại Trung Quốc, Iran, Đông Âu)
  • Tư vấn và chuyển giao kiến thức cho các doanh nghiệp (chủ yếu tại Trung Quốc, Nga)
  • Phát triển các cấu trúc bền vững (chủ yếu tại Nga, Trung Quốc, Việt Nam)

Trọng tâm các dự án dạy nghề và đào tạo nâng cao quốc tế của chúng tôi hiện nay nằm ở khu vực Đông Âu và Châu Á.

tiếp xúc

Ansprechpartner:in

Trọng tâm