Đào tạo nghề song hành

Văn bản:
Với chương trình dạy nghề thực hành, chúng tôi đặt nền móng cho sự nghiệp của những người trẻ tuổi và những người mới vào nghề. Chúng tôi đào tạo trong 4 nhóm nghề:

  • Công nghệ điện tử và tự động hóa,
    bao gồm kỹ thuật PLC và robot
  • Công nghệ kim loại
    bao gồm công nghệ CNC và hàn
  • Hậu cần và kho bãi
  • Quản lý văn phòng

Trong khu vực kinh tế Leipzig, chúng tôi là đối tác được đánh giá cao đối với các doanh nghiệp như BMW, Porsche, Deutsche Bahn và nhiều doanh nghiệp mạnh tầm trung khác. Trình độ chuyên môn của các giảng viên cũng được đánh giá cao ở nước ngoài. Công ty TNHH ZAW Leipzig cũng là cơ sở khảo thí của IHK tại Leipzig đối với cả bốn nhóm nghề.

Năng lực cần thiết đối với người mới vào nghề

Trong quá trình đào tạo nghề thông qua thực hành, chúng tôi rất coi trọng việc giảng dạy nội dung theo phương pháp sư phạm. Thông qua các phương pháp giảng dạy hiện đại, học viên sẽ học được cách mở ra các nhiệm vụ mới, rèn luyện tính tự lập và chịu trách nhiệm cho kết quả công việc của mình. Chương trình dạy của chúng tôi sẽ mang lại cho các học viên môi trường để có thể tiếp thu các nội dung thực hành và chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực đào tạo. Chúng tôi sẽ giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các bài thi của IHK và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để có thể bắt đầu sự nghiệp của mình.

Sẵn sàng cho các nhiệm vụ quốc tế

Mô hình đào tạo nghề của Đức theo hệ thống song hành được đánh giá cao trên toàn thế giới. Chúng tôi hợp tác thành công với các đối tác tới từ Châu Âu và Châu Á trong lĩnh vực đào tạo nghề. Các giảng viên và chuyên gia đào tạo của chúng tôi đều là những chuyên gia quốc tế về dạy nghề và đào tạo nâng cao.

tiếp xúc

Ansprechpartner:in

Trọng tâm