ZAW Leipzig iran innovates

Iran Coaching

ZAW Leipzig supports innovations in vocational training and further education in Iran

ZAW Leipzig GmbH trainers provide vocational school teachers in implementing practice-orientated teaching

Thúc đẩy đổi mới hệ thống đào tạo nghề

Các trường dạy nghề kỹ thuật và các viện trực thuộc Đại học Khoa học Công nghệ của Iran đào tạo ra các kỹ sư cơ điện tử trẻ. Tại đây, các giảng viên của ZAW cũng sẽ tập huấn nâng cao cho các giáo viên dạy nghề. Họ hỗ trợ các giáo viên về mặt chuyên môn và ý tưởng trong quá trình giảng dạy theo định hướng thực hành.

„IRI – Iran Innovates“ (Iran đột phá)

Dự án „IRI – Iran Innovates“ hướng tới những đột phá mới trong lĩnh vực dạy nghề và đào tạo nâng cao tại Iran. Kể từ tháng 9/2017, dự án đã được thực hiện tại Teheran và Karadsch với các đối tác thực hành địa phương. Dự án chung được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu liên bang (BMBF). Các đối tác dự án:

  • Công ty TNHH Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo nâng cao ZAW Leipzig.
  • Chương trình SEPT quốc tế của Đại học Leipzig (SEPT)
  • Tổ chức Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề (Technical & Vocational Training Organization – TVTO)
  • Đại học Kỹ thuật và Dạy nghề (Technical and Vocational University – TVU)

Dựa theo mô hình đào tạo nghề song hành của Đức

Mục tiêu chung là triển khai các thúc đẩy đột phá đối với các phương pháp nhất định của hệ thống đào tạo nghề tại Iran một cách có hệ thống. Tại đây, chương trình đào tạo nghề song hành của Đức được xem như mô hình kiểu mẫu. Nó sẽ được thay đổi để phù với những yêu cầu của doanh nghiệp địa phương và phát triển với các chương trình đào tạo nâng cao tương ứng. Các chương trình đào tạo nâng cao sẽ tập trung vào các lĩnh vực:

  • Khí nén và điện khí nén
  • Công nghệ lắp đặt
  • Điều khiển điện tử và tự động hóa trong lĩnh vực cơ điện tử
  • Sư phạm đào tạo nghề trong lĩnh vực dạy nghề và đào tạo nâng cao

Dự án „IRI – Iran Innovates“ sẽ góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa hệ thống giáo dục của Iran.

Contact Person